Bokmärke
Vem är VFR-navet för?

Veterans & Families Research Hub är byggt för att tillgodose behoven hos det bredaste utbudet av användare, inklusive akademiker och forskare, beslutsfattare, lagstadgade och frivilliga tjänsteleverantörer, media och allmänheten, inklusive militär- och veteransamhället. Beroende på individuella intressen kommer Hub att göra det möjligt för användare att:

  • Sök efter forskning och bevis på ämnesområde
  • Fråga en databas med relevant litteratur
  • Identifiera forskare och institutioner med gemensamma intressen
  • Arbeta som en gemenskap av intresse för att skapa och dela idéer och innovationer
  • Lyft frågor och delta i diskussioner
  • Identifiera forskningsbrister för att underlätta finansiering och samarbetsmöjligheter

Huben utnyttjar akademisk forskning för att underlätta utbytet av kunskaper på en nivå och på ett medium som är lämpligt för användaren och hjälper till att överbrygga klyftan av förståelse och samarbete över samhällen.

Vidare läsning: