Bokmärke
Syfte och mål

Veterans & Families Research Hub initierades av Föreningar i åtanke förtroende (FiMT), Lord Ashcroft och Anglia Ruskin University till:

"Tillhandahåll ett tillgängligt, samtida och auktoritativt förvar för brittiska och internationella forskningsrelaterade resurser och litteratur om militära veteraner och deras familjer, inklusive övergångar till civila liv, som informerar och stimulerar forskning, politisk utveckling, förbättrad service och journalistisk utredning."

Huben har utvecklats för att möjliggöra ett brett spektrum av internationella användare att dela i skapandet, upptäckten och förståelsen av evidensbaserad information om militär veteranfamiljen. Det är utformat för dem som är involverade i forskning och dess utdata för att skapa, kommunicera och samarbeta mer effektivt. Det kommer att stödja lagstadgade och välgörenhetsorganisationer för att skapa bättre riktade och effektivare policies och tjänster, och kommer att hjälpa till att utveckla en bättre förståelse av veterans frågor i samhället.

Vidare läsning: