Bokmärke
Förhållanden / Uppfattning / Kommunikationssammanfattning

Veterans & Families Research Hub kommer att innehålla ett antal sammanfattningar av forskning, som består av korta briefor på tillgängligt språk, infografik och animationer. Dessa kommer att utvecklas över tiden när navet blir fullt etablerat och kommer att skyltas när de är färdiga och värd på webbplatsen.

                                

Mahar, AL, Gribble, R., Aiken, AB, Dandeker, C., Duffy, B., Gottfried, G., Wessely, S. och Fear, NT, 2017. Försvarsmaktens allmänna yttrande i Kanada, Storbritannien och USA. Journal of Military, Veteran och Family Health, 3 (2), sid. 2-3.

Försvarsdepartementet, 2017. Årlig befolkningsundersökning: Försvarsmakten i Storbritannien, bosatta i Storbritannien, 2016.