Bokmärke
People Network

People Network

Syftet med People Network är att gruppera de personer och organisationer som har gemensamma intressen eller kompetens som indikeras av deras deltagande i relevant akademisk forskning, politik eller tjänsteleverans för att möjliggöra nätverk, samråd och samarbete. De personer och organisationer som visas på den här sidan är de som är namngivna författare inom forskningsförteckningen och / eller som har valt att vara en del av nätverket. Ingen anknytning till Veterans & Families Research Hub är underförstådd eller antagen. Om du vill vara med i Nätverksnätverket, vänligen registrera, och sök sedan om en nätverksprofil för forskning. Om du visas inom nätverket och önskar ändra din profil eller tas bort tack kontakta webbplatsens administratörer.

Sysselsättning
Utbildning / Utbildning
Finansiera
Hus
Fysisk hälsa
Mental hälsa
Välbefinnande
Straffrätt / Juridiskt
Förhållanden / Uppfattning / Kommunikation