Nyligen publicerad forskning finner tydlig skillnad i rapportering av konflikter och icke-konfliktskador. Brittiska tidningar glamoriserar rutinmässigt strider genom att skapa en moralisk åtskillnad mellan stridsskador och icke-stridsskador, enligt ny forskning publicerad i tidskriften Media, War and Conflict.

Akademiker från Anglia Ruskin Universitys Veterans and Families Institute for Military Social Research (VFI) undersökte rapporteringen om skador som drabbats av brittisk militärpersonal under höjden av Storbritanniens krig i Afghanistan 2009 och en jämförelseperiod 2014, alla dagliga och söndagar Storbritanniens nationella tidningar.

De fann att representation av skadad personal skilde sig väsentligt mellan artiklar som rapporterade om stridsskador och icke-stridsskador, där sår som drabbats i striden inramades som mer "heroiska" än de som drabbats i andra situationer, till exempel under träning eller i trafikolyckor.

Tidningar brukade ge faktiska beskrivningar av skador som inte är bekämpade, men i rapporter om sår som drabbats i striden fanns det en tendens att lägga till känslomässiga termer, till exempel "fruktansvärda" eller "harving", och ge mer detaljer och sammanhang.

Klicka här för att läsa mer.