Militär personal och deras familjer ska få utökat stöd från MOD när de åter går med i det civila livet, har försvarssekreteraren meddelat idag (1 Nov 19).

Det utökade stödet inkluderar lanseringen av en ny organisation, Försvarsövergångstjänster (DTS), som kommer att ge omfattande stöd till tjänsteleverantörer.

Dedikerad MOD-personal över hela landet hjälper de få tjänsteleverantörer som kan kämpa när de övergår till det civila livet. Mer ansvar kommer att läggas på befälhavarna för att identifiera de som sannolikt kommer att möta de största utmaningarna för att göra en framgångsrik övergång.

Tidigare fokuserade övergångsstödet främst på att säkerställa att personal hittar jobb när de lämnar tjänsten genom MOD: s långvariga och framgångsrika Karriärövergångspartnerskap (CTP). Nu kommer personal och deras familjer också att få utökat stöd och vägledning, inklusive inom områden som personlig ekonomi, tillgång till hälso- och sjukvård, bostadskostnader och betala rådskatt.

Klicka här för att läsa mer.

RAF Families Federation News News, 1st november 2019