Senaste nyhetsrapporter har föreslagit att ”[m] malm måste göras för att uppmuntra medlemmar av de väpnade styrkorna att tala om mentalhälsofrågor, särskilt bland de under 30. Medan 90% säger att de behövde extra stöd såg nästan en femtedel inte till det på grund av stigmatiseringen kring att be om hjälp. ”

Klicka här för att se ett nyhetssegment om detta ämne som inkluderar en intervju med en SSAFA-representant.