Bokmärke
Mental hälsa Sammanfattning

Veterans & Families Research Hub kommer att innehålla ett antal sammanfattningar av forskning, som består av korta briefor på tillgängligt språk, infografik och animationer. Dessa kommer att utvecklas över tiden när navet blir fullt etablerat och kommer att skyltas när de är färdiga och värd på webbplatsen.

Samtidigt som vi förbereder / beställer brev, kommer vi att inkludera existerande exempel på god praxis, till exempel följande:

                                         

Parlamentshus, 2016. Psykologisk hälsa hos militär personal. London: Statskontoret för vetenskap och teknik.

King's Center for Military Health Research, 2014. Den brittiska försvarsmaktens psykiska hälsa.