Bokmärke
Mental hälsa Sammanfattning

Veterans & Families Research Hub kommer att innehålla ett antal sammanfattningar av forskning, som består av korta briefs i tillgänglig språk, infographics och animationer. Dessa kommer att utvecklas över tiden eftersom navet blir fullt etablerat och kommer att vara skyltat eftersom de är färdiga och värd på webbplatsen.

Samtidigt som vi förbereder / beställer brev, kommer vi att inkludera existerande exempel på god praxis, till exempel följande:

Parlamentshus, 2016. Psykologisk hälsa hos militär personal. London: Statskontoret för vetenskap och teknik.

Konungens centrum för militär hälsoforskning, 2014. Den brittiska försvarsmaktens psykiska hälsa.