Bokmärke
Straffrätt / Juridisk sammanfattning

Veterans & Families Research Hub kommer att innehålla ett antal sammanfattningar av forskning, som består av korta briefor på tillgängligt språk, infografik och animationer. Dessa kommer att utvecklas över tiden när navet blir fullt etablerat och kommer att skyltas när de är färdiga och värd på webbplatsen. Ögonblicksbilder ger enkla språk sammanfattningar av forskning och bevis relaterade till ämnen som är relevanta för den brittiska försvarsmakten, veteraner och deras familjer. Kulor ger de viktigaste sammanfattningspunkterna för ögonblicksbilden.

Vänligen klicka på länkarna nedan för att läsa sammanfattningen av kriminalvårdssystemet:

Organisationsleveranskarta - Veteraner i CJS

Veterans & Families Institute for Military Social Research (VFI) vid Anglia Ruskin University fick i uppdrag av Royal British Legion Industries (RBLI) på uppdrag av COBSEO, Confederation of Service Charities, att samla in information om tjänsteleverantörer som erbjuder stöd till ex Servicepersonal i det straffrättsliga systemet. VFI arbetade med Her Majesty's Prison and Probation Service (HMPPS) och har tillsammans tagit fram en karta över lagstadgad service och tillhandahållande av tjänster. Kartan är en viktig resurs för dem som arbetar med veteraner i CJS.

Kartan är direkt och kan nås här. (Använd länken till höger på sidan till 'Organisationskarta')

Rapporten relaterad till projektet kan nås här.