Bokmärke
Journal of Military, Veteran och Family Health

Journal of Military, Veteran och Family Health (Journal of Military, Veteran and Family HealthJMVFH) är den officiella, peer-reviewed, vetenskapliga tidskriften av Canadian Institute for Military and Veteran Health Research (CIMVHR). Journalen syftar till att maximera psykisk, fysisk och social hälsa och välbefinnande hos militär personal, veteraner och deras familjer genom att publicera forskning i världsklass till en bred internationell och multidisciplinär läsare av forskare, vårdpraktiker, administratörer och beslutsfattare.

Eftersom den mest framträdande peer reviewed journalen fokuserade helt på ämnen som är direkt relevanta för Veterans & Families Research Hub har vi samarbetat med CIMVHR för att främja JMVFH till en bredare publik med syfte att öka sin internationella läsare, vetenskapliga inlagor och effekter.

Riktlinjer för hur man skickar till JMVFH och tillhörande instruktioner finns på http://jmvfh.utpjournals.tryck på / lämna

Det finns ett antal internationella tidskrifter med ett specifikt fokus på olika aspekter av de väpnade styrkorna. Ta reda på mer om ett urval av dessa tidskrifter nedan:

Försvarsmakt & Samhälle

BMJ Militärhälsa

Canadian Army Journal

Canadian Military Journal

Kritiska militära studier

Journal of Military History

Journal of Military Studies

Journal of War and Culture Studies

Militär beteendehälsa

Militärmedicin

Militärpsykologi

War & Society Journal