Bokmärke
Journal of Military, Veteran och Family Health

Journal of Military, Veteran och Family Health (Journal of Military, Veteran and Family HealthJMVFH) är den officiella, peer-reviewed, vetenskapliga tidskriften av Canadian Institute for Military and Veteran Health Research (CIMVHR). Journalen syftar till att maximera psykisk, fysisk och social hälsa och välbefinnande hos militär personal, veteraner och deras familjer genom att publicera forskning i världsklass till en bred internationell och multidisciplinär läsare av forskare, vårdpraktiker, administratörer och beslutsfattare.

Eftersom den mest framträdande peer reviewed journalen fokuserade helt på ämnen som är direkt relevanta för Veterans & Families Research Hub har vi samarbetat med CIMVHR för att främja JMVFH till en bredare publik med syfte att öka sin internationella läsare, vetenskapliga inlagor och effekter.

Riktlinjer för hur man skickar till JMVFH och tillhörande instruktioner finns på http://jmvfh.utpjournals.tryck på / lämna