Det finns en lång tradition i Storbritannien med personal som skriver poesi som ett sätt att kommunicera sina upplevelser av krigföring och hur det var att vara en del av de väpnade styrkorna. Poesi kan på en gång vara en intensivt personlig form av skrivning men också, som fallet med poesiens skriven av krigsdiktarna, kan det tala om upplevelser som är universella och som många hänför sig till. Poesi har gett ett betydande bidrag till förståelsen av hur det var att uppleva strid under världskriget.

I synnerhet gjorde poeten för första världskriget en stor inverkan med deras kreativa skrivande. Du kan läsa mer om nio betydelsefulla poeter från första världskriget på Imperial War Museums webbplats.