Vårt senaste tilläggsfrågan av JMVFH är nu tillgänglig att läsa. Detta tillägg fokuserar på frågor som rör påverkan av militärt liv på barn från militära familjer.

Journal of Military, Veteran and Family Health (JMVFH) är den officiella, peer-granskade, vetenskapliga tidskriften för Canadian Institute for Military and Veteran Health Research (CIMVHR). Tidsskriftet syftar till att maximera den mentala, fysiska och sociala hälsan och välbefinnandet för militärpersonal, veteraner och deras familjer genom att publicera världsklassundersökningar till en bred internationell och tvärvetenskaplig läsekrets av forskare, hälsoutövare, administratörer och beslutsfattare.