Bokmärke
Bli involverad

För att vara till stor nytta för det militära veteransamhället måste Veterans & Families Research Hub ansluta människor från hela världen och göra det möjligt för dem att prata, ställa frågor och dela insikter och forskning. Vi söker människor att bidra till följande:

  • Att hitta massor av högkvalitativ forskning för navet presenterar en utmaning, och vi söker hjälp från forskare och utövare i relevanta discipliner i olika länder för att skicka in forskningsobjekt som de har producerat, citerat eller läst. Detta kan göras på ett antal sätt; att ta reda på mer gå hit or komma i kontakt.
  • Diskussion om viktiga frågor behöver människor. Vänligen besök diskussionsforum för att se vad som sägs och lägga till dina tankar eller starta ett nytt samtal. Det finns bara två regler i forumet:
    • Var artig
    • Var beredd att säkerhetskopiera vad du säger med bevis

Diskussioner och forskning kan generera meningsskiljaktigheter, så vi behöver också stöd från Hub-användare till måttliga diskussioner och materialinsändning till navet. En bra balans mellan kunskap och färdigheter är viktigt, men de viktigaste kraven är objektivitet och öppenhet. Om du är intresserad, snälla komma i kontakt.

De som är mest involverade kommer att dra nytta av medlemskap i ett motiverat och samarbetsvilligt samhälle, tillgång till förfiltrerad och strukturerad forskning, ökad synlighet för sitt eget arbete och en högre profil för sig själva och deras institutioner.

Vidare läsning: