Medan posttraumatisk stressstörning har blivit en mycket diskuterad plåga, övervägs ett till synes vanligare problem till stor del: övergångsstress. Tänk på det som en klinisk klingande diagnos för den känslan av främling som många veteraner känner när de lämnar militären.

Övergångsstress omfattar ett antal frågor som övergår militära veteraner, vilket kan leda till ångest, depression och andra beteendevårigheter. De inkluderar en förlust av syfte och känsla av identitet, svårigheter att säkerställa anställning, konflikter med familj och vänner och andra allmänna utmaningar som anpassar sig efter det militära livet.

Det är teorin bakom Beyond War and PTSD: Den avgörande rollen som övergångsstress har i militärveteranernas liv, en ny uppsats av George A. Bonanno, professor i klinisk psykologi vid Columbia Teachers College, och Meaghan Mobbs, en doktorand vid högskolan och en tidigare arméoffiser. De hävdar att även om endast en relativt liten andel av de senaste veteranerna utvecklar PTSD - någonstans mellan 11% och 20% för Irak och Afghanistan krigstidsveteraner under ett visst år - överskuggar den oproportionerliga uppmärksamhet som PTSD gav ett mer genomgripande problem bland veterinärer. (I uppsatsen hävdar Bonanno och Mobbs att frekvensen av PTSD bland veteraner efter 9 / 11 varierar dramatiskt, med studier ”som använder metodiskt rigorösa designelement” rapporteringsgrader under 10%.)

Klicka här för att läsa mer.