VFR Hub

Centret hanterar också Veterans and Families Research (VFR) nav, en nyligen lanserad, lätt sökbar och fri att använda online-resurs som kommer att leverera en samtida och auktoritativ källa till brittisk och internationell forskningsrelaterad information om militära veteraner och deras familjer.

Huben levererar en tillgänglig, samtida och auktoritativ källa till brittiska och internationella forskningsrelaterade resurser och litteratur om militära veteraner och deras familjer, inklusive övergångar till civila liv, för att informera och stimulera forskning, politikutveckling, förbättrad service och journalistisk utredning. Det möjliggör det bredaste spektret av akademiska och låter användarna att:

  • Sök efter forskning och bevis på ämnesområde
  • Fråga en databas med publicerad och "grå" litteratur
  • Identifiera forskare och institutioner med gemensamma intressen
  • Arbeta som en gemenskap av intresse för att skapa och dela idéer och innovationer
  • Lyft frågor och engagera sig i samtidiga diskussioner
  • Identifiera forskningsbrister för att underlätta finansiering och samarbetsmöjligheter

Om du har några frågor vänligen kontakta FiMT Research Center.

VFR
Nav