Forskningsstöd

Centret ger råd och stöd till välgörenhetsorganisationer och andra som är engagerade i eller har intresse av forskning som är relevant för ex-servicepersonal och deras familjer

Centret kommer att utveckla intressentnätverk, kommunicera forskningsutvecklingar, främja forskningsmöjligheter och hjälp med bidragsansökningar. Centret ska undersöka påverkan och inverkan av forskning om politik, service och mening och kommunicera sina resultat till intressenter.

Om du har några frågor vänligen kontakta FiMT Research Center.

Forskning
Support & Kundservice