Forskning Utgångar

Centret kommer att producera ny forskning kring viktiga frågor som ex-servicepersonal och deras familjer hjälper till att förstå och förbättra policy och service

Detta kommer att innehålla sammanfattande material, inklusive kortsidor, grafik och animeringar. Dessa kommer att publiceras när de är färdiga och kvartalsvis uppdelat. Centret kommer också att producera och bidra till originalforskningen.

Om du har några frågor vänligen kontakta FiMT Research Center.

Forskning
Utgångarna