Bokmärke
Sammanfattning av utbildning och utbildning

Veterans & Families Research Hub kommer att innehålla ett antal sammanfattningar av forskning, som består av korta briefor på tillgängligt språk, infografik och animationer. Dessa kommer att utvecklas över tiden när navet blir fullt etablerat och kommer att skyltas när de är färdiga och värd på webbplatsen. Ögonblicksbilder ger enkla språk sammanfattningar av forskning och bevis relaterade till ämnen som är relevanta för den brittiska försvarsmakten, veteraner och deras familjer. Kulor ger de viktigaste sammanfattningspunkterna för ögonblicksbilden.

Vänligen klicka på länkarna nedan för att läsa sammanfattningen av bildbilden för utbildning och träning: