Bokmärke
Hälsa / välsignelse

Headley Court Trust Project - Sammanfattning

Januari, 2013
Artikel:

Denna sammanfattning beskriver en studie som syftar till att identifiera faktorer som leder till och förhindrar rehabilitering och anpassning av militär personal efter stridsrelaterad skada.

Andra dokument relaterade till denna rapport:

Fullständig 2013-rapport

2013 rapportöversikt

Kompletterande 2017-rapport

Abstrakt

Studiemål De huvudsakliga syftena med denna 36-månaders fallkontrollstudie var att identifiera: 1. hållbarhet för psykiatriska och psykosociala vinster från rehabilitering efter stridsrelaterad skada, 2. effekterna av stridsrelaterad skada på militärpersonalens partner när det gäller mental hälsa, psykosocial anpassning och relationer.

Fullständig referens

Alexander, DA, Klein, S. och Forbes, K., 2013. Headley Court Trust Report - Sammanfattning. Aberdeen Center for Trauma Research. Finns på: <https://www.vfrhub.com/wp-content/uploads/2019/10/20130121-Headley-Court-Trust-Executive-Summary.pdf>.

Rapportera ett problem med den här artikeln