ÖVRIGA SOCIALA FRÅGOR

CIMVHR Årsredovisning 2018 / 2019

November, 2019
Artikel:

Denna rapport ger en översikt över det kanadensiska institutet för militär och veteranhälsoforskning.

Abstrakt

Sedan 2010 har CIMVHR arbetat för att tjäna de som tjänar oss genom att främja forskning med fokus på de kanadensiska militärmedlemmarnas behov, veteraner och deras familjer. Från början har CIMVHR samarbetat med intressenter för att positivt påverka forskning, policy, program och tjänster som tillgodoser dessa unika befolknings hälsobehov. CIMVHR erkänns som en värderad och trovärdig myndighet inom militär-, veteran- och familjehälsoforskning. I 2018 användes CIMVHR som en modell för utvecklingen av Canadian Institute for Public Safety Research and Treatment, ett likasinnat forskningsinstitut som omfattar allmän säkerhetspersonal. På detta sätt gynnas det arbete som vi har gjort för att bygga CIMVHR nu andra kohorter genom att vara ett exempel på hur man bygger ett framgångsrikt samarbetsnätverk.

Fullständig referens

CIMVHR, 2019. Årsredovisning 2018 / 2019. Finns på: <https://cimvhr-cloud.ca/ar_reports/CIMVHR- annual-2018-2019-SEN.pdf>.

Rapportera ett problem med den här artikeln