ÖVRIGA SOCIALA FRÅGOR

Att föra väpenskraftsförbundet till liv - utvärderingsrapport

November, 2019
Artikel:

Denna rapport undersöker resultaten från ett samrådsprojekt som genomförs av ett partnerskap med brittiska kommunråd om hur åtagandet till förbundet levereras inom deras områden.

Abstrakt

I maj 2018 skickades ett brev till kommunala verkställande direktörer via Local Government Association (LGA) av minister för bostäder och hemlöshet, fru Heather Wheeler MP och den parlamentariska statssekreteraren och minister för försvarsfolk och veteraner, Rt Hon Tobias Ellwood MP. Brevet uppmuntrade de lokala myndigheterna att överväga hur de kan se till att förbundsinitiativ förblir aktuella och fortsätter att stödja väpnade styrkorna Med stöd av LGA var de angelägna om att mäta intresse för sektorsledat stöd vid lokal leverans av förbundet och främja tillgången på finansiering från Forces in Mind Trust för att stödja råd. Charnwood, Melton och Rushcliffe (CMR) Borough Councils partnerskap började i 2017 när pengar blev tillgängliga för lokala myndigheter att ansöka om finansieringsrundan för Armed Forces Community Covenant. Flyttningen av Headley Court i Surrey till Defense Medical Rehabilitation Center (DMRC) vid Stanford Hall, Nottinghamshire, var väl igång och med Stanford Hall som satt vid gränsen till de tre stadsdelarna ansågs det att ett gemensamt partnerskap som levererades till Armed Forces Covenant var det bästa för samhället. Efter utvecklingen av CMR-partnerskapet och deltagandet i Civil Military Partnership Boards konstaterades det att det fanns stora klyftor och kapacitet hos lokala myndigheter som inte hade en dedikerad Covenant officer. Arbetskraftsförbundets arbete ges ofta till en officer som har ansvar för andra områden och därför inte kan prioritera detta arbete.

Fullständig referens

Charnwood, Melton och Rushcliffe Borough Councils Partnership, 2019. Att leva försvarsmaktens förbund till liv: utvärderingsrapport. Tillgänglig på: <https://www.fim-trust.org/wp-content/uploads/2019/11/20191030-Bringing-the-Armed-Forces-Covenant-to-Life-FiMT-funded-CMR-training- and-konsultvärdering-final.pdf>.

Rapportera ett problem med den här artikeln