Bokmärke

En behovsbedömning av veteraner i vårdnad, deras familjer och barn

Februari, 2020
Artikel:

Denna forskning undersöker påverkan på familjemedlemmar, inklusive barn, av att ha en veteran familjemedlem i förvar.

Abstrakt

Det finns mycket begränsad (och ingen nyligen) kvalitativ forskning som visar den dubbla effekten av veteranstatus tillsammans med fängelse på veteraner som familjemedlemmar eller deras familjer. Denna behovsbedömning kommer att bygga vidare på den forskning som redan har bedrivits genom att skapa en plattform för rösterna från veteraner i vårdnad, deras familjer och barn. Vi försöker fastställa om veteranernas behov identifierade i tidigare studier påverkar familjerelationer och deras partners och barns behov och undersöker hur dessa behov kan tillgodoses effektivt.

Fullständig referens

Harvey-Rolfe, L. och Rattenbury, S., 2020. En behovsbedömning av veteraner i vårdnad, deras familjer och barn. National Center for Offenders of Children (NICCO). Finns på: <https://www.fim-trust.org/wp-content/uploads/2020/02/21129_Assesment-of-Veterans-in-Custody-and-families_Final.pdf>.

Rapportera ett problem med den här artikeln